Fluke & Worm


Closamectin Pour-On

Closamectin Pour-On

€99.00 Ex VAT: €80.49

Endofluke

Endofluke

€40.00 Ex VAT: €40.00

Levafas Diamond Fluke and Worm Drench 4L

Levafas Diamond Fluke and Worm Drench 4L

€115.00 Ex VAT: €115.00

Levafas Diamond Fluke and Worm Drench1L

Levafas Diamond Fluke and Worm Drench1L

€40.00 Ex VAT: €40.00

Noromectin Pour-On

Noromectin Pour-On

€20.00 Ex VAT: €16.26

Paramectin Pour-On

Paramectin Pour-On

€50.00 Ex VAT: €40.65

Bimectin Plus Injection

Bimectin Plus Injection

€62.95 Ex VAT: €51.18

Curazole 10%

Curazole 10%

€32.00 Ex VAT: €32.00

Dectomax Injection

Dectomax Injection

€26.95 Ex VAT: €21.91

Endospec 10% SC

Endospec 10% SC

€35.00 Ex VAT: €35.00

Fenben 10 1Ltr

Fenben 10 1Ltr

€36.00 Ex VAT: €36.00

Ivomec super

Ivomec super

€29.50 Ex VAT: €23.98

Noromectin Pour-On (Buy 1L get 250ml Free)

Noromectin Pour-On (Buy 1L get 250ml Free)

€50.00 Ex VAT: €40.65

Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)